::::  Modern Warships - RUSSIA
KOTLIN SAM x 2
Code - N755
1.35  
Qty
Class - 8
Date - 1962
Type - DDG
Description - KOLIN SAM CLASS DDG x 2 N755 Skromnyy, Nesokrushimyy, Nakhodchivyy, Skrytnyy, Vozbuzhdennyy, Nastoychivyy, Soznatelnyy, Bravyy, and Spravedlivyy converted to DDG from Kotlin class 1969-1972. Displacement 2,700 tons Dimensions 415 x 43 x 15 Armament 2 x 130mm, 4 x 45mm, 8 x 30mm SAM 1 SA-N - 1 Goa ASW 2 x RBU-6000 Rocket Launchers Torpedoes 5 x 21 Speed 36 knots